صفحه اصلی

output power
الکترونيک : توان خروجى
کلمات مشابه

output process : فرايند خروجى

output rate : بازرگانى : نرخ توليد

output resonator : الکترونيک : همنواگر جعبه اى خروجى

output routine : روال خروجى

output shaft : علوم مهندسى : محور خروجى

معنی output power به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی
دانلود تحقیق مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی
دانلود تحقیق منزلت آموزش و پرورش و معلم در گسترش غیرت و عفت مردم
دانلود تحقیق معلم و مسائل اخلاقی جامعه