لغات مشابه
oversleeve : استين کار،رو استينى

overslip : از دست دادن ،گريختن از پيش

oversoul : روحالارواح

overspend : زياد خرج يا مصرف کردن ،افراط کردن

overspread : روى چيزى گستردن ،پهن شدن ،بسط يافتن

overstand : ورزش : بيش از حد ماندن قايق در يک مسير بجاى چرخاندن

overstate : اغراق آميز کردن

overstatement : اغراق , غلو

overstay : بيش از حد معين توقف کردن ،زياد ماندن

oversteer : ورزش : تمايل به پيچيدن بيش از حد راننده به خصوص در سر پيچ

overstep : قدم فرانهادن ،از حد خود تجاوز کردن

overstock : زياد ذخيره کردن , زياد پر کردن

overstrain : زياد زور اوردن به ،فشار زياد بر،خسته کردن ،زياد کش دادن ،اغراق اميز کردن

overstriking : کامپيوتر : توانايى يک چاپگر نسخه چاپى براى ضربه مکرر زدن به کاراکتربه منظور توليد حالت نمايانترى از ان

overstrung : زياد کوک شده ،خيلى حساس

overstuff : با اشيا زياد انباشتن ،بيش از حد لزوم انباشتن

oversubtle : بيش از حد ملاحظه کار،بيش از حد ناقلا

oversupply : بازرگانى : عرضه بيش از حد

overt : نپوشيده

overt act : کار اشکار،عملى که در عالم خارج محسوس باشد

overt behavior : روانشناسى : رفتار اشکار

overt collusion : بازرگانى : تبانى چند شرکت براى کنترل بازار با موافقت صريح يکديگر

overt homosexuality : روانشناسى : همجنس خواهى اشکار

overtaking light : علوم دريايى : چراغ

overtask : زياد سنگين بودن براى ،کار زياد سنگين دادن به

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 520 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 520 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0aab49c98b4c7ccb9a125456a3620c46de04327f', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"FWF8l1XaQLDjj5A9P11nYth2z0w2HIm9WzxeT7Et";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"oversleep";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:103:"خواب ماندن ،دير از خواب بلند شدن ،بيش از حد معمول خوابيدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=oversleep";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537820518;s:1:"c";i:1537820518;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0aab49c98b4c7ccb9a125456a3620c46de04327f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"FWF8l1XaQLDjj5A9P11nYth2z0w2HIm9WzxeT7Et";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"oversleep";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:103:"خواب ماندن ،دير از خواب بلند شدن ،بيش از حد معمول خوابيدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=oversleep";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537820518;s:1:"c";i:1537820518;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0aab49c98b4c7ccb9a125456a3620c46de04327f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"FWF8l1XaQLDjj5A9P11nYth2z0w2HIm9WzxeT7Et";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"oversleep";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:103:"خواب ماندن ،دير از خواب بلند شدن ،بيش از حد معمول خوابيدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=oversleep";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537820518;s:1:"c";i:1537820518;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('0aab49c98b4c7ccb9a125456a3620c46de04327f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"FWF8l1XaQLDjj5A9P11nYth2z0w2HIm9WzxeT7Et";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"oversleep";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:103:"خواب ماندن ،دير از خواب بلند شدن ،بيش از حد معمول خوابيدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=oversleep";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537820518;s:1:"c";i:1537820518;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58