لغات مشابه
papalism : دستگاه پاپ ،فرصاغراق اميزنسبت به برترى پاپ

papalize : پاپى کردن ،پاپ ماب کردن ،رومى کردن ،پاپ ماب شدن

papaveracious : خشخاشى

papaverous : خشخاشى ،خشخاش وار،کوکنارى ،داراى خواص خشخاش

papaw : ( )pawpaw(گ.ش ).درخت پاپااو يا درخت نخل امريکاى جنوبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز احمد را در آموزشگاه کنترل کنم
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزانم را در کلاس کاهش دهم
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم انجمن اولیا و مربیان را پربار ساخته و سطح آگاهی اولیا را درباره انجمن بالا ببرم
:: دانلود چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم
:: دانلود دانلود تحقیق درس تربیت زیستی و بدنی پودمان تغذیه و سلامت خانواده
:: دانلود دانلود درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت خانواده
:: دانلود دانلود درس همسرگزینی برای فرزندان پودمان همسرداری
:: دانلود دانلود مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری
:: دانلود دانلود نقش حسن خلق در خانواده و تاثیر آن در جامعه
:: دانلود دانلود انواع ارتباط و نقش آن در زندگی زناشویی
:: دانلود اقدام پژوهی تاثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام