لغات مشابه
parcel post : بسته پستى ،دفتر امانات پستى

parcenary : هم ميراثي , شرکت مشاع

parcener : شريک مشاع

parch : نيم سوز کردن , تفتيدن , سوخته کردن

parched corn : گندم بريان ،گندم برشته

parched with thirst : تشنه سوخته

parchedness : سوختگى ،خشکى

parching : سوزان ،سوزاننده ،خشکاننده

parchment : کاغذ پوست ،نسخه خطى روى پوست اهو

parchment paper : کاغذ پوستى

parchmenty : پوستى ،پوست مانند

parclose or per : نرده يا تجير

parctical entropy : شيمى : انتروپى مجازى

pard : يوز پلنگ

pardner : )= pard(يار،شريک

pardoable : بخشيدنى ،بخشودنى ،امرزيدنى ،امرزش پذير،قابل بخشش ،قابل عفو

pardon : فرمان عفو , آمرزيدن , عفو کردن , حليت , بخشش , آمرزش , بحل

pardonableness : امرزش پذيرى

pardonably : چنانکه بتوان بخشيد،بطورامرزش پذير

pardoner : کشيش امرزنده گناه ،بخشنده

pare : سرشاخه چيدن

paregoric : تنتور مسکن

paregoric(elixir) : تعفين کافورى مرکب ،تعفين کافورى افيون که تخم باديان و جوهرحسن بان ميزند

parenchyma : مغز غده , بافت اصلي

Parent : والدين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 546 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 546 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/88c7859385d1993f05b1f9de53ce10b00abe6fec', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Qdm6nvp2ua3SbfW4fW7fXdk68mGQ6sspYX77g2aQ";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"parcel paper";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:122:"يکجور کاغذ خرمايى رنگ و مخکم که براى پيچيدن بسته هاى پستى بکارميرود";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=parcel-paper";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806014;s:1:"c";i:1537806014;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/88c7859385d1993f05b1f9de53ce10b00abe6fec', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Qdm6nvp2ua3SbfW4fW7fXdk68mGQ6sspYX77g2aQ";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"parcel paper";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:122:"يکجور کاغذ خرمايى رنگ و مخکم که براى پيچيدن بسته هاى پستى بکارميرود";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=parcel-paper";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806014;s:1:"c";i:1537806014;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/88c7859385d1993f05b1f9de53ce10b00abe6fec', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Qdm6nvp2ua3SbfW4fW7fXdk68mGQ6sspYX77g2aQ";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"parcel paper";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:122:"يکجور کاغذ خرمايى رنگ و مخکم که براى پيچيدن بسته هاى پستى بکارميرود";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=parcel-paper";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806014;s:1:"c";i:1537806014;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('88c7859385d1993f05b1f9de53ce10b00abe6fec', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Qdm6nvp2ua3SbfW4fW7fXdk68mGQ6sspYX77g2aQ";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"parcel paper";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:122:"يکجور کاغذ خرمايى رنگ و مخکم که براى پيچيدن بسته هاى پستى بکارميرود";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=parcel-paper";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806014;s:1:"c";i:1537806014;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58