صفحه اصلی

patchboard
تخته سرهم بندى ،تخته سيم بندى
کلمات مشابه

patched : وصله دار،پينه دار،تيکه تيکه ،مرقع

patchery : وصله کارى ،وصالى ،پينه دوزى ،سرهم بندى

patchiness : وصله دارى ،جوربجور،ناجورى

patching : سرهم بندي , وصلهکاري , وصله پينه

patching together : قانون ـ فقه : تلفيق

معنی patchboard به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی
دانلود مبانی نظری معنای زندگی
دانلود مبانی نظری بهداشت و سلامت روانی
دانلود مبانی نظری تکانشگری