صفحه اصلی

patched
وصله دار،پينه دار،تيکه تيکه ،مرقع
کلمات مشابه

patchery : وصله کارى ،وصالى ،پينه دوزى ،سرهم بندى

patchiness : وصله دارى ،جوربجور،ناجورى

patching : سرهم بندي , وصلهکاري , وصله پينه

patching together : قانون ـ فقه : تلفيق

patchouli : ( )patchouly(گ.ش ).نعناع هندى ،پچولى

معنی patched به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود فرهنگ
دانلود فرهنگ از دیدگاه مراجع
دانلود فعالیت های نیکوکارانه
دانلود تحقیق فقر
دانلود فقر و تورم
دانلود فقر و توسعه شهری
دانلود فلسفه هگل
دانلود كمبود روابط صحیح عاطفی بین والدین و جوانان
دانلود کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا