لغات مشابه
patching : سرهم بندي , وصلهکاري , وصله پينه

patching together : قانون ـ فقه : تلفيق

patchouli : ( )patchouly(گ.ش ).نعناع هندى ،پچولى

patchouly : ( )patchouli(گ.ش ).نعناع هندى ،پچولى

patchwork : کارسرهم بندي , وصله دوزي , آش شلهقلمکار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: