لغات مشابه
patchouly : ( )patchouli(گ.ش ).نعناع هندى ،پچولى

patchwork : کارسرهم بندي , وصله دوزي , آش شلهقلمکار

patchy : وصله دار , وصله وصله , جور بجور

pate : کله ،سر يا قسمتى از سر انسان ،مغز

pate de foie gras : خمير چربى جگر غاز ودنبلان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: