صفحه اصلی

patchwork
کارسرهم بندي , وصله دوزي , آش شلهقلمکار
کلمات مشابه

patchy : وصله دار , وصله وصله , جور بجور

pate : کله ،سر يا قسمتى از سر انسان ،مغز

pate de foie gras : خمير چربى جگر غاز ودنبلان

patellar : مانند کاسه زانو،دورى وار

patellar tendon : روانشناسى : زردپى کشکک زانو

معنی patchwork به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود گزارش کارورزی حسابرسی
دانلود گزارش کار کارخانه سیمان زاوه-تربت
دانلود گزارش کار دور بحرانی آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
دانلود کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری
دانلود کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی
دانلود مقاله قانون مالیاتهای مستقیم: مالیات بر در آمد کشاورزی‌
دانلود مقاله اصول نظام راهبری شرکت و مفهوم آن در شرکتهای چندملیتی
دانلود مقاله ریشه‌های فقر و فساد
دانلود مقاله پیش بینی فروش دراقتصاد