صفحه اصلی

patchy
وصله دار , وصله وصله , جور بجور
کلمات مشابه

pate : کله ،سر يا قسمتى از سر انسان ،مغز

pate de foie gras : خمير چربى جگر غاز ودنبلان

patellar : مانند کاسه زانو،دورى وار

patellar tendon : روانشناسى : زردپى کشکک زانو

patellate : )patelliform(مانند کاسه زانو،بشکل قاب يا دورى يا طشت

معنی patchy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "پاورپوینت بررسی عوامل محیطی، ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی"
دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه
دانلود پاورپوینت بررسی مسکن در دوره های مختلف
دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن
دانلود پاورپوینت بسته بندی گوشت
دانلود پاورپوینت به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده از روش تجزیه آدومیان
دانلود پاورپوینت بهداشت روانی
دانلود پاورپوینت پارکت و سقف های کاذب
دانلود پاورپوینت حالت های ماده و چگالی آن