صفحه اصلی

pate de foie gras
خمير چربى جگر غاز ودنبلان
کلمات مشابه

patellar : مانند کاسه زانو،دورى وار

patellar tendon : روانشناسى : زردپى کشکک زانو

patellate : )patelliform(مانند کاسه زانو،بشکل قاب يا دورى يا طشت

patelliform : )patellate(مانند کاسه زانو،بشکل قاب يا دورى يا طشت

paten : دورى ،سينى ،بشقاب نان عشاى ربانى

معنی pate de foie gras به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود رساله طرح نهایی مجتمع تجاری مسکونی
دانلود گزارش كار آموزی در اداره آب و فاضلاب
دانلود مبانی پمپ ها
دانلود توربین بخار
دانلود Multiphysics Modeling Using COMSOL
دانلود بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم
دانلود مدل آماده مرسدس بنز
دانلود مدل چرخ دنده
دانلود طراحی گلکسی اس 7