صفحه اصلی

patellar
مانند کاسه زانو،دورى وار
کلمات مشابه

patellar tendon : روانشناسى : زردپى کشکک زانو

patellate : )patelliform(مانند کاسه زانو،بشکل قاب يا دورى يا طشت

patelliform : )patellate(مانند کاسه زانو،بشکل قاب يا دورى يا طشت

paten : دورى ،سينى ،بشقاب نان عشاى ربانى

patency : ژشکارى ،گشودگى ،گستردگى

معنی patellar به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود روشهای نوین تدریس
دانلود مراکز رشد benchmarking
دانلود crm چیست؟
دانلود سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS
دانلود تحقیق بررسی مفاهیم و اصطلاحات مشاوره در مثنوی معنوی مولانا
دانلود مقاله اقتصاد کشور آرژانتین
دانلود جزوه درسی تایپ شده تجزیه و تحلیل سیستم ها
دانلود تحلیل سیستمی پیچیدگی
دانلود تعالی سازمانی از دیدگاه مولانا