لغات مشابه
paternal : از پدر

paternal aunt : عمه

paternal grandmother : مادر بزرگ ،نه نه بزرگ ،بى بى ،جده

paternal love : دوستى پدرانه ،محبت پدرى

paternal uncle : عمو،عم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود مقاله درمورد سکته قلبی و عوارض آن
:: دانلود مقاله درموردانواع سیانوباكترها و ویژگیهای بیولوژیكی
:: دانلود چگونه دانش آموزان را به حفظ جزء سی ام قرآن علاقه مند نمایم
:: دانلود چگونه با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه باعث پیشرفت دانش آموز در درس ریاضی شدم
:: دانلود چگونه به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم
:: دانلود چگونه مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم را در کلاس حل نمایم
:: دانلود تحقیق در مورد بیماری سرطان و روش های تشخیص آن
:: دانلود چگونه دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم
:: دانلود چگونه با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات اختلالات یادگیری دیسلکسی را حل كنم
:: دانلود چگونه کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم