لغات مشابه
paternal uncles : اعمام

paternalism : پدر سروري

paternally : پدرانه ،ازسوى پدر

paternoster : دعاى ربانى يا دعايى که عيسى تعليم داده

path : معبر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: