صفحه اصلی

paternal uncle
عمو،عم
کلمات مشابه

paternal uncles : اعمام

paternalism : پدر سروري

paternally : پدرانه ،ازسوى پدر

paternoster : دعاى ربانى يا دعايى که عيسى تعليم داده

path : معبر

معنی paternal uncle به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه استاندارد خطر پذیری
دانلود پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی
دانلود پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)
دانلود پرسشنامه خود کارآمدی شرر
دانلود پرسشنامه خود اثرمندی كودكان و نوجوانان (SEQ – C)
دانلود پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
دانلود پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز
دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
دانلود پرسشنامه درونگرایی - برونگرایی (ویژه زنان)