صفحه اصلی

paternoster
دعاى ربانى يا دعايى که عيسى تعليم داده
کلمات مشابه

path : معبر

path analysis : روانشناسى : تحليل مسير

path name : کامپيوتر : نام مسير

pathan : قوم پاتان

pathetic : تاثرآور

معنی paternoster به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت سفیده کوچک کلم
دانلود دانلود پاورپوینت سیب زمینی
دانلود دانلود پاورپوینت شبدر ایرانی
دانلود دانلود پاورپوینت شناسائی گونه های علف های هرز
دانلود دانلود پاورپوینت عدس
دانلود دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه
دانلود دانلود پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی
دانلود دانلود پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند 40 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت ماشین برداش چغندر قند