صفحه اصلی

pathfinder guidance
علوم نظامى : هدايت هواپيماها به وسيله هواپيماى راهنماى مسير يا راهياب
کلمات مشابه

Pathfinder Spacecraft : فضانورد رهياب

pathic : کونى ،بيريش ،مابون

pathless : بى راه ،بدون جاده ،ناشناخته

pathogen : ( )pathogene(طب )بيماريزا

pathogene : ()pathogen(طب )بيماريزا

معنی pathfinder guidance به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود برقراری ارتباطات موثر در محیط کار
دانلود ربات و بازوهای رباتیک
دانلود ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل
دانلود بررسی مسیحیت صهیونیسم