صفحه اصلی

pathogen
( )pathogene(طب )بيماريزا
کلمات مشابه

pathogene : ()pathogen(طب )بيماريزا

pathogenetic : ناخوشى زا،مولدمرض

pathogenic : مرض خيز

pathogeny : پيدايش ناخوشى

pathognomic : وابسته به تشخيص ناخوشى يا احساسات ،نماينده ناخوشى ،مشخص مرض

معنی pathogen به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه مردانگی زنانگی 50 ماده ای
دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)
دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (فرم معلم)
دانلود پرسشنامه موفقیت ارتقاء
دانلود پرسشنامه تصور از خود بک Beck Self- Concept Test (BSCT)
دانلود پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)
دانلود فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short)
دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985
دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد