لغات مشابه
patinous : کبره گرفته ،زنگارگرفته ،جرم گرفته

patio : پاسيو , حياط

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: