صفحه اصلی

pinup
تصوير دختر زيبا،ويژه نصب به ديوار
کلمات مشابه

pinup girl : دختر زيبايى که عکسهايش به ديوار اويخته شود

pinwale : (در مورد نخ )ساخته شده از الياف باريک

pinweed : (گ.ش ).بوته لادن

pinwheel : چرخ سنجاقي

pinwork : کوک برجسته ء حاشيه دوزى و برودرى دوزى

معنی pinup به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
دانلود عوامل پیشرفت فرد و جامعه
دانلود عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر
دانلود تحقیق فرار از خانه