صفحه اصلی

pinup girl
دختر زيبايى که عکسهايش به ديوار اويخته شود
کلمات مشابه

pinwale : (در مورد نخ )ساخته شده از الياف باريک

pinweed : (گ.ش ).بوته لادن

pinwheel : چرخ سنجاقي

pinwork : کوک برجسته ء حاشيه دوزى و برودرى دوزى

pinworm : (ج.ش ).کرمک ،کرم ريز سنجاقى انگل روده انسان از دسته نماته ها

معنی pinup girl به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری تكانشگری