لغات مشابه
pious fraud : حيله اى که به دستاويزمذهبى براى مقاصد پيک مذهبى بکسى بزنند

pious person : صاحب دل

piously : از روى ديندارى

pip : اختلال مزاج

pip matching : علوم نظامى : روش بصرى روانه کردن انتن رادار در ارتفاع و سمت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود پاورپوینت بررسی تکنیکهای کمی (فصل دهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)
:: دانلود دانلود پاورپوینت کار سنجی (فصل یازدهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)
:: دانلود دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر
:: دانلود دانلود پاورپوینت (اسلاید) تکنولوژی و سازمان
:: دانلود دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان
:: دانلود دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری
:: دانلود دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان
:: دانلود تحقیق جامع و کامل رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت
:: دانلود پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت
:: دانلود دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور (اردیبهشت ماه سال 90 ) + ذکر منبع
:: دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال 91) + منبع طرح سوال+ شماره صفحه


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام