صفحه اصلی

pipe layer
لوله کش
کلمات مشابه

pipe line : خط لوله

pipeage : )pipage(ترابرى بوسيله لوله ،لوله کشى ،عوارض ياحق حمل بوسيله لوله

pipeful : باندازه يک پيپ پر

pipelayer : لولهکش

pipeless : بدون لوله يا نى يا پيپ

معنی pipe layer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان
دانلود تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان
دانلود تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
دانلود بررسی تبلیغات