لغات مشابه
plastic consistency : معمارى : پايدارى خميرى

plastic industry : علوم مهندسى : صنعت پلاستيک

plastic limit : معمارى : حد خميرى

plastic metal deformation : علوم مهندسى : تغيير شکل خميرى فلز

plastic mortar : معمارى : ملات خميرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود تحقیق تاثیر تغذیه مناسب در مبارزه با بیماریها
:: دانلود دانلود آشنایی با انواع بیماری ها پودمان تغذیه و سلامت خانواده
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم
:: دانلود دانلود تحقیق درس خانواده و محیط زیست پودمان تغذیه و سلامت خانواده
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم
:: دانلود دانلود چگونه توانستم مشکل گوشه گیری فاطمه را برطرف نمایم
:: دانلود بررسی نقش والدین در ایجاد فضای نشاط و شادابی در خانواده
:: دانلود دانلود عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی کسب و کار و اهمیت بهره وری و شاخص های مرتبط با آن
:: دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم
:: دانلود دانلود تاریخچه علم حسابداری (یا در ایران یا در جهان) و اهمیت و عوامل موثر بر حسابداری در بنگاه های اقتصادی
:: دانلود دانلود بررسی نقش تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان