صفحه اصلی

plug nozzle
علوم هوايى : نازلى در موتورهاى راکت با محفظه احتراق حلقوى و پيچشى
کلمات مشابه

plug spanner : علوم مهندسى : اچار شمع

plug switch : الکترونيک : کليد دو شاخه اى

plug tap : علوم مهندسى : قلاويز ثانى

plug ugly : (امر-.د.گ-.ز.ع ).اراذل ،اوباش

plug weld : علوم مهندسى : جوش مسدود

معنی plug nozzle به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نحوه تهیه گزارشهای مورد نیاز یك آموزشگاه
دانلود نظارت و راهنمایی آموزشی
دانلود نظام آموزشی پاکستان
دانلود نظام آموزشی چین