لغات مشابه
po : پبشاب دان بزبان کودکان

poaceous : علفى

poach : دزدکي شکار کردن

poacher : شکار دزد

poaching : کامپيوتر : دسترسى به ليست ها که فايل يا برنامه ها به منظور جستجوى اطلاعاتى که استفاده کننده مستحق دسترسى به انها نيست

poachv : گلزار،باتلاقى

pochard : يکجور اردک اروپايى که سرو گردنش حنايى رنگ اشت

pock : (طب )ابله ،جاى ابله ،جوش چرک دار،ابله دار شدن

pock fretten : ابله دار،ابله اى ،مجدر

pock mark : (جاى ) ابله

pock marked : ابله دار

pocket : جيب , جيب شلوار , جيب زدن , جيب بري کردن , جيبي , به جيب زدن

pocket battleship : رزمناو تندرو و سبک

pocket billiards : ورزش : بيليارد امريکايى با 15 گوى رنگى و 6 کيسه از شماره 1 تا 15 بين 2 بازيگر

pocket book : کتاب جيبي

pocket borough : (انگليس )حوزه انتخاباتى تحت نفوذ يک نفر يا يک خانواده

pocket calculator : حسابگر جيبى

pocket cameras : دوربين جيبي

pocket edition : چاپ جيبى کتاب

pocket expenses : هزينه مختصر شخصى

pocket handkerchief : دستمال جيبى

pocket knife : چاقوى جيبى

pocket meter : الکترونيک : سنجه جيبى

pocket money : پول جيب

pocket picking : جيب بري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 462 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 462 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4c863cc10c3fdaa382bb190ec4cd87b697070017', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"s1jSGNi6FKubsnUMxHlQ5KaNi6LW9wbiebplSri3";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"pnp transistor";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:35:"ترانزيستور پى ان پى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=pnp-transistor";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537870088;s:1:"c";i:1537870088;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4c863cc10c3fdaa382bb190ec4cd87b697070017', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"s1jSGNi6FKubsnUMxHlQ5KaNi6LW9wbiebplSri3";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"pnp transistor";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:35:"ترانزيستور پى ان پى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=pnp-transistor";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537870088;s:1:"c";i:1537870088;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4c863cc10c3fdaa382bb190ec4cd87b697070017', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"s1jSGNi6FKubsnUMxHlQ5KaNi6LW9wbiebplSri3";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"pnp transistor";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:35:"ترانزيستور پى ان پى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=pnp-transistor";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537870088;s:1:"c";i:1537870088;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('4c863cc10c3fdaa382bb190ec4cd87b697070017', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"s1jSGNi6FKubsnUMxHlQ5KaNi6LW9wbiebplSri3";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"pnp transistor";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:35:"ترانزيستور پى ان پى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=pnp-transistor";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537870088;s:1:"c";i:1537870088;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58