لغات مشابه
poetess : شاعره

poetic : شعري , نظمي , شاعرانه , منظوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: