لغات مشابه
poetical : مشاعره

poetical imagination : تصور شاعرانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی