صفحه اصلی

poeticize
شاعرانه بحث کردن , بشعر درآوردن , شعر نوشتن
کلمات مشابه

poetico philosophic : شعرى و فلسفى

poetics : نظريه شاعرانه , فنون شاعري

poeticule : شاعرک ،شعرباف

poetize : بشعر درآوردن , شعر نوشتن , چامه نگاشتن

poetizer : شعرپرداز

معنی poeticize به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران
دانلود مقاله اتوماسیون صنعتی
دانلود مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین
دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق