صفحه اصلی

poetize
بشعر درآوردن , شعر نوشتن , چامه نگاشتن
کلمات مشابه

poetizer : شعرپرداز

poetomachia : مجادله شعرا،مشاعره

poetry : شعر , شاعري , فن شاعري , لطف شاعرانه , اشعار

poetry fragments : مقطعات

poets : شعرا

معنی poetize به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود سیم كشی هوایی
دانلود آموزش الكترونیكی (رهیافتی نوین در فرآیند آموزش)
دانلود شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف
دانلود طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی