صفحه اصلی

polarized vane meter
الکترونيک : سنجه پره قطبيده
کلمات مشابه

polarizer : قطبش دهنده , متضاد کننده

polarizing filter : کامپيوتر : صافى قطبى

polarograph : قطبش سنج ،اسباب مخصوص تجزيه کمى وکيفى قطب

polarography : شيمى : پلاروگرافى

polaroid : شيمى : پولارويد

معنی polarized vane meter به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت سرویس دهنده اینترنت
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران
دانلود پروژه طرح کارآفرینی نساجی و پارچه بافی
دانلود پروژه طرح کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیک