صفحه اصلی

polarograph
قطبش سنج ،اسباب مخصوص تجزيه کمى وکيفى قطب
کلمات مشابه

polarography : شيمى : پلاروگرافى

polaroid : شيمى : پولارويد

polaron coupling constant : شيمى : ثابت جفت شدن پولارونها

pole : تير , تير چراغ , قطب , ديرک

pole arc : علوم مهندسى : قوس قطب

معنی polarograph به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
دانلود سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
دانلود مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش
دانلود توقیف اموال فکری