صفحه اصلی

pole ax
تبرزين ،تير چکش دار،با تبر چکش کشتن
کلمات مشابه

pole changing : علوم مهندسى : تعويض قطب

pole climber : الکترونيک : رکاب

pole climbing : علوم نظامى : از تير بالا رفتن

pole horse : اسب عصارخانه

pole jumping : پرش با تير،جست ،با گرفتن چوب در دست

معنی pole ax به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه
دانلود بررسی سبک دلبستگی و مکانیسم های دفاع روانی دانشجویان
دانلود بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن
دانلود بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر