صفحه اصلی

pole jumping
پرش با تير،جست ،با گرفتن چوب در دست
کلمات مشابه

pole mast : دکل يک تيکه ،ديرک يک پارچه

pole of development : بازرگانى : قطب توسعه

pole piece : الکترونيک : قطبک

pole pitch : الکترونيک : گام قطب

pole plate : حمال تير شيروانى که سرلاپه هارا نگاه ميدارد

معنی pole jumping به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری اختلال های ارتباطی
دانلود مبانی نظری منبع کنترل
دانلود مبانی نظری ابراز وجود
دانلود مبانی نظری تنظیم هیجان
دانلود مبانی نظری احساس تعلق به مدرسه
دانلود مبانی نظری روابط با دیگران
دانلود مبانی نظری مثبت نگری
دانلود پرسش نامه کیفیت خدمات ورزشی
دانلود پرسش نامه انگیزش مصرف ورزش