صفحه اصلی

pole piece
الکترونيک : قطبک
کلمات مشابه

pole pitch : الکترونيک : گام قطب

pole plate : حمال تير شيروانى که سرلاپه هارا نگاه ميدارد

pole post clamp : علوم مهندسى : ترمينال

pole sitter : راننده نزديک به نرده داخلى در مسير

pole strength : الکترونيک : شدت قطب

معنی pole piece به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود سیل و خسارات ناشی از آن
دانلود شرایط آب و هوائی استان یزد
دانلود دانلود گزارشات انجام آزمایشات میكروبیولوژی محیطی
دانلود دانلود انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاءهای آماری بارندگی