لغات مشابه
polyonymous : داراى چند نام

polyonymy : علوم مهندسى : بکار بردن چند نام براى يک چيز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: