لغات مشابه
polyphagous : بسيار غذا

polyphase alternator : الکترونيک : تناوب گر چندفازى

polyphase circuit : الکترونيک : مدار چندفاز

polyphase current : الکترونيک : جريان چندفاز

polyphase earth : علوم مهندسى : اتصال زمين دوبل

polyphase motor : الکترونيک : موتور چندفاز

polyphase system : الکترونيک : دستگاه چندفاز

polyphase transformer : الکترونيک : مبدل چندفاز

polyphemus : (افسانه يونان )غول يک چشم

polyphone : چند اوا،(مو ).جعبه موسيقى ،حرف دو صوتى يا چند صوتى

polyphonic : چند صدا

polyphony : چند صدايي

polyphyletic : مختلف الاجداد

polyphyllous : جدا برگ ،پربرگ

polypidom : ساق يا پايه اى که چندين مرجان روى ان قرار مى گيرند

polypite : مرجان جدا

polyplexer : الکترونيک : دستگاه چند راهه

polyploid : داراى کروموسومهايى چند برابر تعداد اصلى

polypnea : تنفس سريع

polypod : جانور بسيارپا

polypody : بسپايک

polypoid : مرجان وار،مرجانى ،وابسته به بواسيرلحمى

polypose : )polypous(شبيه بواسير لحمى ،شبيه گوشت زائد ساقه دار

polyposis : دچارى بگوشت زيادى يا بواسير لحمى

polypous : )polypose(شبيه بواسير لحمى ،شبيه گوشت زائد ساقه دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري
دانلود پاورپوینت صورتهاي مالي تلفيقي
دانلود نانو تكنولوژي
دانلود پاورپونت Watershed management
دانلود پاورپوینت درس 7 تاریخ معاصر یازدهم ( کودتای 1299 )
دانلود پاورپوینت حسابداري داراييهاي نامشهود
دانلود پاورپوینت تسعير ارز
دانلود پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاريها
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع فرآيند توليد محصول پم پم - 16 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
دانلود پاورپوینت راکتورهای UASB
دانلود پاورپوینت حسابداري مخارج تامين مالي
دانلود پاورپوینت افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر یازدهم ( دوره دوم مشروطه )
دانلود پاورپوینت حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت
دانلود پاورپوینت دیابت و عوامل آن
دانلود پاورپوینت حسابداري موجودي مواد و کالا
دانلود پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی
دانلود پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه