لغات مشابه
polyphase circuit : الکترونيک : مدار چندفاز

polyphase current : الکترونيک : جريان چندفاز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: