لغات مشابه
pos systems : کامپيوتر : فروشگاههاى زنجيره اى و سوپرمارکتها که اخيرا " از سيستمهاى POS استفاده مى کنند

pose : ژست , ژست گرفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: