صفحه اصلی

postal match
ورزش : مسابقه اى که در محل انجام مى شود و نتيجه ان با پست نزد داوران ارسال مى گردد
کلمات مشابه

postal service : نامه رساني

postalite : ورزش : شطرنج باز مکاتبه اى

postaxial : درپشت محور بدن

postbellum : (امر ).پس از جنگ

postbox : )=mailbox(صندوق پست

معنی postal match به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
دانلود مقاله اکسس (1)
دانلود مقاله در مورد الزامات تکنولوژی
دانلود الفبای تجارت الكترونیكی (مزایا و مدل های تجارت الكترونیك)