صفحه اصلی

posteriori
ازراه استقرار،با پى بردن از معلول بعلت ،استقرائى ،لمى
کلمات مشابه

posteriori reasoning : قانون ـ فقه : استقراء

posteriority : تاخر،عقب ترى

posteriorly : از پس ،از عقب

posteriors : سرين ،کفل ،دبر

posterity : آيندگان , اعقاب , اخلاف

معنی posteriori به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله بررسی ایمنی سیستم‌ها
دانلود مقاله بررسی ایمونولوژی و ورزش
دانلود مقاله بررسی پول و بانكداری
دانلود مقاله بررسی تاریخچه و محصولات كارخانه پارس متال