صفحه اصلی

pre arrenge
از پيش ترتيب دادن
کلمات مشابه

pre assembled : معمارى : پيش بسته

pre assembly : علوم مهندسى : نصب اوليه

pre cast concrete : عمران : بتن پيش ساخته

pre design estimate : معمارى : براورد مقدماتى طرح

pre engage : از پيش بکار گماشتن ،تعهد قبلى کردن

معنی pre arrenge به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده
دانلود "گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب"
دانلود گزارش كارآموزی آب وفاضلاب اداره آب و فاضلاب شهرستان بهشهر
دانلود گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل