لغات مشابه
preheating furnace : علوم مهندسى : کوره ى پيش گرمکنى

prehend : چسب زدن ،اهارزدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: