صفحه اصلی

prescribed load
بار مجاز،بار مهمات مجاز،(معمولا براى 15 روز عمليات)
کلمات مشابه

prescribed punishment : قانون ـ فقه : حد

prescriptible : قابل تجويز

prescription : تجويز , نسخه نويسي , نسخه , امريه , مقرره , دستورالعمل

prescriptions : نسخ

prescriptive : تجويزي

معنی prescribed load به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تجزیه تحلیل اسفراین
دانلود تعیین مرز لهستان
دانلود تقسیمات اقلیمی ایران
دانلود تقسیم خراسان و نظام سلسله مراتب جدید شهری در منطقه