صفحه اصلی

press cast
علوم مهندسى : ريختن تحت فشار
کلمات مشابه

press cast process : علوم مهندسى : فرايند ريخته گرى فشارى

pressboard : ميز اتو

pressed : فشرده

pressed part : بخش فشرده

pressing : فشارآور , فشردگي

معنی press cast به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله در مورد بكارگیری محاسبه مولكولی با استاندارد رمزگذاری داده‌ها
دانلود مقاله درمورد بیماران معتاد تزریقی
دانلود مقاله در مورد بیماری لکه سفید در ماهی
دانلود نحوه صحیح مطالعه درس ادبیات