صفحه اصلی

press conference
کنفرانس خبري , کنفرانس مطبوعاتي
کلمات مشابه

press copy book : دفتر کپيه

press fit : عمران : پرس شده

press gang : (نظ ).دسته مامور جلب مشمولين

press hot : علوم مهندسى : فشردن گرم

press key : علوم مهندسى : تکمه فشارى

معنی press conference به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک
دانلود گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور)
دانلود گزارش كارآموزی در شركت توزیع برق میناب
دانلود گزارش كارآموزی در شركت كامپیوتری