صفحه اصلی

press hot
علوم مهندسى : فشردن گرم
کلمات مشابه

press key : علوم مهندسى : تکمه فشارى

press law : قانون ـ فقه : قانون مطبوعات

press mark : علامتى که جاى کتاب را درقفسه هاى کتابخانه نشان ميدهد

press of sail or canvas : بادبان بفراخور باد،ان مقداربادبان که باد اجازه دهد

press part : علوم مهندسى : بخش فشرده

معنی press hot به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت بررسی اهمیت انسان شناسی
دانلود "پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی ، تدوین طرح كسب و كار"
دانلود پاورپوینت بررسی متابولیسم (مقدمه‌ای بر بیوشیمی)
دانلود پاورپوینت بررسی محاسبات لامبدا