صفحه اصلی

press key
علوم مهندسى : تکمه فشارى
کلمات مشابه

press law : قانون ـ فقه : قانون مطبوعات

press mark : علامتى که جاى کتاب را درقفسه هاى کتابخانه نشان ميدهد

press of sail or canvas : بادبان بفراخور باد،ان مقداربادبان که باد اجازه دهد

press part : علوم مهندسى : بخش فشرده

press release : مطلب مطبوعاتى( جهت چاپ در روزنامه)

معنی press key به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود تحقیق هواشناسی و آلودگی هوا 29 ص
دانلود دانلود تحقیق هوش مصنوعی یاROBAT 38 ص
دانلود دانلود تحقیق هیدروتهای كربن و ساكاروز در تغذیه انسان 50 ص
دانلود دانلود تحقیق هیدروكسی آپاتیت و شیشه های پایه سیلیكاتی 16 ص