صفحه اصلی

press release
مطلب مطبوعاتى( جهت چاپ در روزنامه)
کلمات مشابه

press sour grape juice : غوره چلاندن

press up : ورزش : از حالت زاويه به بالانس کشيدن

press verjuice : آب غوره گرفتن

press vice : معمارى : منگنه

press cast : علوم مهندسى : ريختن تحت فشار

معنی press release به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تحقیق درباره خاكبرداری
دانلود تحقیق درباره خواص بتن
دانلود مقاله درمورد مراحل حسابداری پیمانکاری
دانلود مقاله درمورد پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی