صفحه اصلی

pressed
فشرده
کلمات مشابه

pressed part : بخش فشرده

pressing : فشارآور , فشردگي

pressingly : مصرانه ،بطور فشار اور

pression pipe : معمارى : لوله فشارى

pressman : مخبر مطبوعاتي

معنی pressed به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پروژه کارآفرینی شركت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالكو )‌
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت سیمان
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج