صفحه اصلی

promise
قول , قول دادن , وعده دادن , وعده کردن , وعده , موعود , عهد , نويد , ميثاق , ذمه
کلمات مشابه

promise breaker : پيمان شکن

promise breaking : پيمان شکن

promise fulfillment : ايفاء بوعده

promise keeping : توداري

promise of marriage : قول يا پيمان عروسى

معنی promise به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود طراحی بانک
دانلود طراحی داخلی سرویس شیک
دانلود طراحی حمام شیک
دانلود طراحی اتاق هیئت رئیسه