لغات مشابه
promise breaker : پيمان شکن

promise breaking : پيمان شکن

promise fulfillment : ايفاء بوعده

promise keeping : توداري

promise of marriage : قول يا پيمان عروسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام